Prima paginaprima pagina Ghid de utilizareghid de utilizare Contactcontact
Bine ai venit,  criss ryu buzau asociatia sportiva !logout
Facturier Online Legislatie
Continutul minimal obligatoriu al formularului de factura este stabilit de art. 1 din O.M.F.P. nr. 2.226/2006, coroborat cu art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, acesta fiind urmatorul :

a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazute la art. 1534) din Codul fiscal, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura;
d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazute la art. 1535) din Codul fiscal ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei;
e) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazute la art. 1536) din Codul fiscal ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz;
f) numele si adresa cumparatorului, precum si codul de inregistrare in scopuri de T.V.A., in cazul in care cumparatorul este inregistrat, conform art. 153 mai sus mentionat, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal7);
g) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazute la art. 153 din acelasi cod ale reprezentantului fiscal, in cazul in care cealalta parte contractanta nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana obligata la plata taxei;
h) codul de inregistrare in scopuri de T.V.A. furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), lit. h) pct. 2 si lit. i) din Codul fiscal8);
i) codul de inregistrare in scopuri de T.V.A. cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru, in cazul operatiunii prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal9);
j) codul de inregistrare in scopuri de T.V.A. cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, prevazut la art. 153 sau 1531 din Codul fiscal10), al cumparatorului, in cazul aplicarii art. 126 alin. (4) lit. b) din acelasi cod11);
k) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal12) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului;
m) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;
n) indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni:
1. in cazul in care nu se datoreaza taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a13), ori mentiunile "scutit cu drept de deducere", "scutit fara drept de deducere", "taxare inversa", "neimpozabila in Romania" sau, dupa caz, "neinclus in baza de impozitare";
2. in cazul in care taxa se datoreaza de beneficiar in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b) - d) si g)14) din Codul fiscal sau ale art. 160 din acelasi cod15), o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a16) ori mentiunea "taxare inversa";
o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune;
p) orice alta mentiune ceruta de lege.
In ceea ce priveste persoanele impozabile care aplica regimul special de scutire de taxa pe valoarea adaugata conform art. 152 din Codul fiscal17) trebuie sa intocmeasca factura respectand acelasi continut de informatii prevazut de Codul fiscal, mai putin elementele inscrise in scopuri de TVA.18)
- Operatorii economici care doresc sa utilizeze factura simplificata, in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (9) din Codul fiscal, trebuie sa depuna o solicitare la Directia de reglementari contabile din Ministerul Finantelor Publice, care sa contina urmatoarele:
- nota justificativa, din care sa reiasa motivele solicitarii,
- modelul solicitat de factura simplificata si
- normele de utilizare a formularului respectiv.

Solicitarile, insotite de avizul acestei directii, se transmit, in conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal19), Directiei generale impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in vederea consultarii Comitetului T.V.A., conform prevederilor Directivei a 6-a a CEE20). Facturile simplificate se pot emite numai dupa consultarea Comitetului si transmiterea unui raspuns pozitiv catre solicitanti. Nu se pot emite facturi simplificate pentru livrarile intracomunitare de bunuri, prevazute de art. 143 alin. (2) din Codul fiscal.21)

- Potrivit acelorasi Norme metodologice, mai sus mentionate, factura va fi intocmita in limba romana si, dupa caz, poate fi intocmita si intr-o alta limba. Baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar, daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma taxei trebuie inscrisa si in lei, iar pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari baza impozabila va fi convertita in lei, utilizand cursul de schimb prevazut la art. 1391 din Codul fiscal22). In situatia in care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi inscrisa pe o singura pagina, elementele prevazute la art. 155 alin. (5) lit. c - j din Codul fiscal, mai sus aratate, se pot inscrie numai pe prima pagina a facturii. In aceasta situatie, este obligatorie inscrierea numarului paginii facturii pe fiecare pagina a acesteia.
Stiri Curs valutar
EURO
EUR
4.8024
In scadere
-0.0042%
Dolar american
USD
4.4395
In scadere
-0.1509%
Lira sterlina
GBP
5.7281
In scadere
-0.2182%
valabil astazi 25-02-2020
hosted by iNES